แผนกศัลยกรรมช่องปากหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.ท.หญิง สัจจาพร นพคุณ
พ.ท.หญิง สัจจาพร นพคุณหัวหน้าแผนกศัลยกรรมช่องปาก
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต. ธีระ รัตนศักดิ์
พล.ต. ธีระ รัตนศักดิ์ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต. สุเมธ เจียมศรีมงคล
พล.ต. สุเมธ เจียมศรีมงคลช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี
พ.อ. บริบูรณ์  นาวาเจริญ
พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : ศุกร์
พ.อ. พฤฒิชัย  บุริยเมธากุล
พ.อ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุลช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง สุมาพร มาลีวงษ์
พ.อ.หญิง สุมาพร มาลีวงษ์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, ศุกร์