แผนกรักษาคลองรากฟัน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า  ยินดีให้บริการผู้ป่วยทุกท่านด้วยบริการเต็มความสามารถ พร้อมเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากการรักษาคลองรากฟันตามปกติแล้ว ปัจจุบันยังให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบูรณะและรักษาฟันอีกด้วย

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Poster และสื่อดิจิตอลให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟัน รากฟันเทียม ของแผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า