คณะผู้บริหาร

พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์Col. Chananunt Traisup
ผู้อำนวยการกองทันตกรรมรพ.รร.6
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดมCol. Thirada Denudom
รอง ผอ.กองทันตกรรมรพ.รร.6