คณะผู้บริหาร

พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์Col. Chananunt Traisup
ผู้อำนวยการกองทันตกรรมรพ.รร.6
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์Col.Thiraporn Leenanupunth
รอง ผอ.กองทันตกรรมรพ.รร.6