บริการ

บริการแผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

ให้การตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาทางทันตกรรม ให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม