แผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

ถาม : อยากทราบราคาค่าจัดฟัน
ตอบ : อัตราค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟัน แบ่งชำระดังนี้ 1.ติดเครื่องมือฟันบน 4,000 บา 2.ติดเครื่องมือฟันล่าง 4,000 บาท 3.ปรับเครื่องมือเดือนละ 1,000 บาท โดยจะหยุดชำระเมื่อสิ้นสุดการรักษาซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา แต่โดยรวมจะไม่เกิน 42,000 บาท

ถาม : เด็กเริ่มจัดฟันได้เมื่ออายุเท่าไหร่
ตอบ : โดยส่วนใหญ่ทันตแพทย์จัดฟันมักจะเริ่มจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นในเด็กที่มีฟันแท้ขึ้นครบหรือเกือบครบ ซึ่งจะมีอายุประมาณ 12-14 ปีขึ้นไป แต่ในบางกรณีที่เด็กมีการสบฟันผิดปกติรุนแรงและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญของกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ ในกรณีนี้ทันตแพทย์จัดฟันอาจพิจารณาให้การรักษาทันทีที่ตรวจพบ

ถาม : ใส่ฟันปลอมอยู่สามารถจัดฟันได้หรือไม่
ตอบ : ผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้และชนิดติดแน่นในลักษณะเป็นครอบฟันสามารถจัดฟันได้ตามปกติ ส่วนผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นในลักษณะเป็นสะพานฟันรวมทั้งรากเทียมอาจจะไม่สามารถจัดฟันได้หากบริเวณที่ใส่ฟันปลอมนั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการเคลื่อนฟันหรือขัดขวางต่อการเคลื่อนฟัน

ถาม : อยากเริ่มจัดฟันต้องทำยังไง
ตอบ : ผู้ป่วยสามารถติดต่อทำบัตรได้ที่กองทันตกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเวลา 07:30-11:30 น. ของทุกวันปฏิบัติงานราชการ จากนั้นจะได้รับการตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปากและส่งต่อมาแผนกทันตกรรมจัดฟันเพื่อตรวจประเมินด้านการจัดฟันต่อไป

ถาม : จัดที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า รอคิวนานไหม
ตอบ : ปัจจุบันแผนกทันตกรรมจัดฟันลดระยะเวลาการรอคอยคิวโดยท่านจะสามารถได้รับการรักษาในระยะเวลาที่รวดเร็วในกรณีที่มีสุขภาพช่องปากสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการจัดฟันจะได้รับการรักษาทันที