ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

งานปีใหม่ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

14 January 2023
งานปีใหม่ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

บรรยากาศการจัดงานปีใหม่ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้อ...

การเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

10 December 2022
การเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2565 กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่...

ผอ.รพ.รร.6 ตรวจเยี่ยม กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

10 November 2022
ผอ.รพ.รร.6 ตรวจเยี่ยม กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันพุธ 9 พ.ย.65 พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ....

แผนกทันตกรรมหัตถการ

ลดส่งท้ายปี ถูกจริง ประหยัดจริง ที่ “ทันตกรรมแฟร์”

11 December 2021
ลดส่งท้ายปี ถูกจริง ประหยัดจริง ที่ “ทันตกรรมแฟร์”

กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดงานทันตกรรมแฟร์ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น แปร...

“แผนกทันตกรรมหัตถการได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในงาน HA รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 17”

10 January 2021
“แผนกทันตกรรมหัตถการได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในงาน HA รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 17”

แผนกทันตกรรมหัตถการ ตัวแทนของกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในง...

การฟอกสีฟันที่บ้านกับแผนกทันตกรรมหัตถการ

23 February 2020
การฟอกสีฟันที่บ้านกับแผนกทันตกรรมหัตถการ

ยิ้มสวยอวดฟันขาวอย่างมั่นใจด้วยการฟอกสีฟันที่บ้านกับแผนกทันตกรรมหัตถการ กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้...

แผนกรักษาคลองรากฟัน

“ทันตกรรมแฟร์ 6 - 9, 13 - 16 ธันวาคม 2565 จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก”

22 November 2022
“ทันตกรรมแฟร์ 6 - 9, 13 - 16 ธันวาคม 2565 จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก”

ลดส่งท้ายปี ถูกจริง ประหยัดจริง ที่ “ทันตกรรมแฟร์ 2565” กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดงานทันตกรรมแ...

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้อง...

04 August 2020
แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบูรณะและรักษาฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ยินดีให้บริการผู้ป่วยทุกท่านด้วยบริการเต็มความสามารถ พร้อมเครื...

แผนกปริทันต์

แผนกปริทันต์ มีห้องผ่าตัดสำหรับทำงานศัลย์ปริทันต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้ความรู้โดยการเปิดว...

23 February 2020
แผนกปริทันต์ มีห้องผ่าตัดสำหรับทำงานศัลย์ปริทันต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้ความรู้โดยการเปิดวีดิทัศน์

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พ.ท.วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์ หัวหน้าแผนกทันตกรรมประดิษฐ์ กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไปร่วมรายการ [email protected] ช่อง TV5HD ตอน “วิธีดูแลสุขภาพฟัน เพื่อป้องกันฟันผุสำหรับผู้สูงวัย” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 2565 เวลา 11.30-12.00 น.

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากได้รับรางวัล 7ส ดีเด่น ปี 2565

02 December 2022
แผนกทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากได้รับรางวัล 7ส ดีเด่น ปี 2565

แผนกทันตกรรมศัลยกรรมในช่องปากได้รับรางวัล Welcome (smile with heart eyes) ในโครงการ 7ส เราไม่ทิ้งกัน...

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

31 August 2020
การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติในส่วนของกระดูกโครงสร้างของ...

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

26 July 2020
แผนกศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรมรากเทียม สามารถเข้ารับการตรวจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศัลยกรรมช่องปาก กองทันตกรรม...

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

26 July 2020
แผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้รับรางวัล 7ส ดีเด่น ปี 2565

02 December 2022
แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้รับรางวัล 7ส ดีเด่น ปี 2565

แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้รับรางวัล 7ส ดีเด่น ในโครงการ 7ส เราไม่ทิ้งกัน ประจำปี 2565

การจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกของแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก รพ. พระมงกุฎเกล้า

07 August 2020
การจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกของแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก รพ. พระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63 มีการจัดงานประชุมวิชาการแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก รพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นครั้งแร...

กิจกรรมทันตกรรมสำหรับเด็ก

26 July 2020
กิจกรรมทันตกรรมสำหรับเด็ก

ในแต่ละปีทางแผนกทันตกรรมสำหรับเด็กได้เข้าร่วมโครงการ Kidney Kids Camp เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยไ...

แผนกอื่นๆ

“ทีม HA กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้เข้าร่วมนำเสนอ POSTER PRESENTATION ในงาน HA รพ.พระมงกุฎเกล้า...

12 December 2021
“ทีม HA กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้เข้าร่วมนำเสนอ POSTER PRESENTATION ในงาน HA รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 18”

ทีม HA กองทันตกรรม เป็นตัวแทนของกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “พัฒนาการความสมบูรณ์เวชระเบียนทันตกรรม”