ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

บริการทันตกรรมแบบ New Normal ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

15 November 2021
บริการทันตกรรมแบบ New Normal ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

บริการทันตกรรมแบบ New Normal กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน!! ผ...

ประกาศ กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

18 April 2021
ประกาศ กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

“เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส COVID 19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระ...

ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6

18 April 2021
ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6

วันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6 เพื่อรับฟัง...

แผนกทันตกรรมหัตถการ

“แผนกทันตกรรมหัตถการได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในงาน HA รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 17”

10 January 2021
“แผนกทันตกรรมหัตถการได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในงาน HA รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 17”

แผนกทันตกรรมหัตถการ ตัวแทนของกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในง...

การฟอกสีฟันที่บ้านกับแผนกทันตกรรมหัตถการ

23 February 2020
การฟอกสีฟันที่บ้านกับแผนกทันตกรรมหัตถการ

ยิ้มสวยอวดฟันขาวอย่างมั่นใจด้วยการฟอกสีฟันที่บ้านกับแผนกทันตกรรมหัตถการ กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้...

แผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้อง...

04 August 2020
แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบูรณะและรักษาฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ยินดีให้บริการผู้ป่วยทุกท่านด้วยบริการเต็มความสามารถ พร้อมเครื...

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟัน รากฟันเทียม

23 February 2020
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟัน รากฟันเทียม

Poster และสื่อดิจิตอลให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟัน รากฟันเทียม ของแผนกรัก...

แผนกปริทันต์

แผนกปริทันต์ มีห้องผ่าตัดสำหรับทำงานศัลย์ปริทันต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้ความรู้โดยการเปิดว...

23 February 2020
แผนกปริทันต์ มีห้องผ่าตัดสำหรับทำงานศัลย์ปริทันต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้ความรู้โดยการเปิดวีดิทัศน์

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

26 July 2020
แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าทำงานงานอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้าร่วมกับ...

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

31 August 2020
การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติในส่วนของกระดูกโครงสร้างของ...

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

26 July 2020
แผนกศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรมรากเทียม สามารถเข้ารับการตรวจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศัลยกรรมช่องปาก กองทันตกรรม...

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

26 July 2020
แผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

การจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกของแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก รพ. พระมงกุฎเกล้า

07 August 2020
การจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกของแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก รพ. พระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63 มีการจัดงานประชุมวิชาการแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก รพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นครั้งแร...

กิจกรรมทันตกรรมสำหรับเด็ก

26 July 2020
กิจกรรมทันตกรรมสำหรับเด็ก

ในแต่ละปีทางแผนกทันตกรรมสำหรับเด็กได้เข้าร่วมโครงการ Kidney Kids Camp เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยไ...

แผนกอื่นๆ