กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันศุกร์ ที่ 5 ม.ค. 2567 กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ได้จัดกิจกรรมงานปาร์ตี้ปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความสนุกสนาน บอกลาความตึงเครียดจากการทำงาน แล้วมาสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่ในหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว…

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ภาพบรรยากาศการทำฟันให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับบริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยไม่คิดค่าบริการ ยกเว้น ค่า X-ray และค่ายา (มีค่าใช้จ่าย)

เริ่มรับคิวได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะหมด

เริ่มทำการตรวจและให้การรักษา ตั้งแต่ 8.00 น.

ณ กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-7633050

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้เกษียณอายุราชการ

1.พลโทสุเมธ เจียมศรีมงคล

2.ร้อยตรีทรงพล ทรัพย์สกุล

3.นางสาวรัตนา บุญสมพักตร์

 

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5