กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

“เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส COVID 19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ของดหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน และงดคิว อุดฟัน ขูนหินปูนด้วย จะทำกรณีฉุกเฉิน หรือ เร่งด่วนเท่านั้น”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกรุณาชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้กองทันตกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รับการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรมในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พ.ย. 2563 ณ กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า