กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันพุธ 9 พ.ย.65 พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า (นขต.กอง รพ.รร.6)

 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ กับกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

ห้วข้อ : “UPDATES IN DENTISTRY 2022”

วัน : อังคาร 29 พ.ย.65

เวลา : 08.00 - 15.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า

CE Credit : 4 คะแนน

หมดเขตลงทะเบียน : 25 พ.ย. 65

ติดต่อ : 02-7633050 กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

รับสมัครงาน…”ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” หลายอัตรา!!

 คุณสมบัติ

1. มีใจรักงานบริการ มนุษย์สมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ เป็นมิตร

2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

3. มีความตั้งใจกระตือรือร้นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4. มีวินัย และความสามัคคี สามารถร่วมกันทางานเป็นทีมได้

 

รายละเอียดอื่นๆ

1. เงินเดือน 9,000 บาท รวมค่าครองชีพเมื่อเริ่มบรรจุ 500 บาท เมื่อครบ 1 ปี 1,000 บาท 

2. เวลาปฏิบัติงาน 08.00-16.00 น.

3. มีวันหยุด วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. หากเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน สิทธิประกันสังคมของ รพ.พระมงกุฎเกล้า

- ตรวจร่างกายประจำปี

- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

- การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

- ทุนการศึกษาบุตร

- เงินกู้ฉุกเฉิน

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

- สวัสดิการในกรณีเจ็บป่วยหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

สนใจติดต่อ คุณทิพวรรณ โทร 02-763-3050 (ติดต่อได้เฉพาะ วัน/เวลา ราชาการเท่านั้น นะคะ)

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

ตามที่กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้รับคำสั่งจาก รอง ผอ.รพ.รร.6 (1) ให้ทันตแพทย์ไปปฏิบัติภารกิจ “ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชน” ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึง 20 พฤศจิกายน 2564 

ทางกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าได้จัดกำลังพลทันตแพทย์ไปเสริมการปฏิบัติภารกิจในทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เพื่อพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

 

   

  

  User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริการทันตกรรมแบบ New Normal กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน!!

 

**งดรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า**

 

ในบางกรณี เช่น งานที่ทำหัตถการเกิน 15 นาที หรืองานฟุ้งกระจาย ก่อนการทำฟัน…

“ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR” 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง COVID-19 นี้ สามารถเบิกได้ด้วยสิทธิ สปสช. โดยไม่ต้องสำรองจ่ายโดยคนไทยทุกคน ที่มีข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์

ผู้รับบริการต่างชาติต้องชำระเงินค่าตรวจเอง

 

**สงวนสิทธิ์เลื่อนการให้บริการ หากท่านไม่พร้อมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนการทำฟัน**

ผลตรวจ RT-PCR สามารถไว้เก็บไว้ได้ 72 ชม.

เบอร์ติดต่อคลินิกทันตกรรมนอกเวลา 02-7633931