กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้เกษียณอายุราชการ

1.พลโทสุเมธ เจียมศรีมงคล

2.ร้อยตรีทรงพล ทรัพย์สกุล

3.นางสาวรัตนา บุญสมพักตร์

 

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 

 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บรรยากาศการจัดงานปีใหม่ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566   ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2565 กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

โดยวิทยากร น.อ. ภูริศร์ ชมะนันทน์