แผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน

ถาม : การรักษารากฟันคืออะไร
ตอบ : การรักษารากฟันคือ ขบวนการกำจัดเชื้อจุลชีพที่อยู่ในโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในที่ติดเชื้อ หรือเกิดการอักเสบ โดยการทำความสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ อุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟัน เพื่อคืนความแข็งแรงและสวยงาม ให้ฟันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ การรักษารากฟันเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องถอนฟันออกไป ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถช่วยรักษาฟันไว้ได้

ถาม : สาเหตุหลักที่ต้องรักษารากฟันคืออะไร
ตอบ :   1. ฟันผุลึก
         2. ฟันสึก
         3. ฟันแตกหัก
         4. ฟันได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ

ถาม : ลักษณะอาการของฟันที่น่าจะต้องได้รับการรักษารากฟันเป็นอย่างไร
ตอบ : ฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน มักมีอาการปวดฟันขึ้นมาเอง อาจปวดแบบเป็นๆหายๆ หรือปวดรุนแรงจนนอนไม่หลับ หรือทำให้ต้องตื่นเนื่องจากปวดฟันมาก หรือมีอาการเสียวฟันมากเวลาดื่มของร้อนหรือเย็น รู้สึกเจ็บฟันเวลาเคี้ยวอาหาร บางครั้งอาจพบว่าฟันเปลี่ยนสี มีสีคล้ำ หรือมีอาการเหงือกบวม มีตุ่มหนอง หรือบวมบริเวณใบหน้าได้

ถาม : อาการและคำแนะนำหลังรักษารากฟันมีผลอะไรบ้าง?
ตอบ : หลังจากรักษารากฟันเสร็จใหม่ ๆ คนไข้อาจมีอาการเจ็บ ในช่วง 1-3 วันแรก แต่อาการเจ็บจะค่อยๆ ทุเลาและจางหายไปเอง สามารถบรรเทาได้ด้วยยาระงับปวดทั่วไปแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดเป็นมากขึ้น ให้กลับมาพบทันตแพทย์ และไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวอาหารแข็งถ้าหากว่ายังไม่ได้บูรณะตัวฟันให้แข็งแรง อาจทำให้ฟันแตกหรือหักได้

ถาม : ทำไมต้องทำครอบฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน
ตอบ : เนื่องจากฟันที่ต้องรักษารากฟันมักมีการสูญเสียเนื้อฟันไปบางส่วนจากการผุ หรือฟันแตก การทำครอบฟันหลังจากรักษารากฟันเพื่อบูรณะฟันให้กลับแข็งแรง และป้องกันการแตกหักของฟันเนื่องจากการบดเคี้ยว