แผนกเวชระเบียนทันตกรรม

พ.อ. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง
พ.อ. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วงCol. Wilasinee Choeypuang

พ.อ. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง

Col. Wilasinee Choeypuang
หัวหน้าแผนกเวชระเบียนทันตกรรม