คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว (TMD and Dental sleep medicine Clinic)

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว ความผิดปกติข้อต่อขากรรไกร และภาวะนอนกรน นอนหยุดหายใจ

พ.อ.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์
พ.อ.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์Col. Wipasinee Phuapradit

พ.อ.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์

Col. Wipasinee Phuapradit
หัวหน้า TMD and Dental sleep medicine Clinic


  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University)
  • ประกาศนียบัตรการเเพทย์คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Certificate of Clinical Science in Stomatognathic Physiology, Chulalongkorn University)
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาเวชศาสตร์โรคจากการหลับทางทันตกรรม (Certificate of Dental Sleep Medicine, Tufts University, Boston, Massachusetts)
  • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวเเละความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Thai Board of Occlusion and Orofacial Pain)