แผนกเอกซเรย์

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Col. Suparat Thamrat

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Col. Suparat Thamrat
หัวหน้าคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก