แผนกเอกซเรย์

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Lt.Col. Suparat Thamrat

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Lt.Col. Suparat Thamrat
หัวหน้าคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก