แผนกเอกซเรย์

พ.อ.หญิงวิภาสินี พัวประดิษฐ์
พ.อ.หญิงวิภาสินี พัวประดิษฐ์Col. Wipasinee Phuapradit

พ.อ.หญิงวิภาสินี พัวประดิษฐ์

Col. Wipasinee Phuapradit
หัวหน้าคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก