คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Col. Suparat Thamrat

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Col. Suparat Thamrat 
หัวหน้าคลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา