คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Lt. Col. Suparat Thamrat

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Lt.Col. Suparat Thamrat 
หัวหน้าคลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา