คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Col. Suparat Thamrat

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Col. Suparat Thamrat 
หัวหน้าคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก