คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Lt. Col. Suparat Thamrat

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Lt.Col. Suparat Thamrat 
หัวหน้าคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก