แผนกปริทันต์

แผนกปริทันต์

ถาม : โรคเหงือกเกิดจากอะไร
ตอบ : โรคเหงือกเกิดจากคราบจุลินทรีย์และเป็น Host-immune response disease ที่ความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยด้วย

ถาม : ทำไมขูดหินน้ำลายทุกๆ 6 เดือนแล้วยังพบว่าเป็นโรคเหงือกอยู่
ตอบ : เพราะการขูดหินน้ำลายโดยไม่ได้เกลารากฟันในผู้ป่วยที่เป็นโรคเหงือก ไม่สามารถรักษาและควบคุมโรคเหงือกได้

ถาม : ทำไมแปรงฟันทุกวันแล้วยังมีหินน้ำลายมากได้อีก
ตอบ : เพราะการแปรงฟันต้องแปรงให้ถูกวิธีและครอบคลุมทุกด้านและทุกซี่รวมทั้งต้องทำความสะอาดซอกฟันเช่นการใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันร่วมด้วย

ถาม : ทำไมใช้ไหมขัดฟันแล้วมีเลือดออกมาก
ตอบ : แสดงว่าเหงือกยังมีการอักเสบอยู่อาจมีหินน้ำลายใต้เหงือกจึงควรพบทันตแพทย์และใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธีและระวังไหมขัดฟันบาดเหงือก

ถาม : ทำไมบุหรี่จึงทำให้โรคเหงือกรุนแรงขึ้น
ตอบ : เพราะในบุหรี่มีนิโคตินซึ่งจะยับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาวและลดการหมุนเวียนของเลือดในเหงือกทำให้เกิดการติดเชื้อที่เหงือกได้ง่าย อีกทั้งความร้อนจากการสูบบุหรี่สามารถทำลายเนื้อเยื่อเหงือกได้เช่นกัน

ถาม : ทำไมรักษาโรคเหงือกหายแล้วยังต้องมาพบทันตแพทย์เป็นประจำอีก
ตอบ : เพราะโรคเหงือกไม่ใช่โรคที่หายขาดต้องได้รับการติดตามและควบคุมโรคเหมือนเบาหวานหรือความดันการกลับมาพบทันตแพทย์เป็นระยะๆเป็นการควบคุมโรคกำจัดคราบจุลินทรีย์ในบางตำแหน่งที่คนไข้ไม่สามารถแปรงได้เช่นบริเวณง่ามรากฟันเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ