กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริการทันตกรรมแบบ New Normal กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน!! 

ผู้ที่ถูกเลื่อนนัดทำฟันในช่วงที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 สามารถติดต่อกลับมานัดหมายใหม่ได้ ตั้งแต่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

**งดรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ยกเว้น เป็นผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน**

ในบางกรณี เช่น งานที่ทำหัตถการเกิน 15 นาที หรืองานฟุ้งกระจาย ก่อนการทำฟัน…

“ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR” 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง COVID-19 นี้ สามารถเบิกได้ด้วยสิทธิ สปสช. โดยไม่ต้องสำรองจ่ายโดยคนไทยทุกคน ที่มีข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์

ผู้รับบริการต่างชาติต้องชำระเงินค่าตรวจเอง

**สงวนสิทธิ์เลื่อนการให้บริการ หากท่านไม่พร้อมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนการทำฟัน** 

 ผลตรวจ RT-PCR สามารถไว้เก็บไว้ได้ 72 ชม.

 

 

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

“เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส COVID 19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ของดหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน และงดคิว อุดฟัน ขูนหินปูนด้วย จะทำกรณีฉุกเฉิน หรือ เร่งด่วนเท่านั้น”

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

วันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกรุณาชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้กองทันตกรรม

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รับการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรมในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พ.ย. 2563 ณ กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า