แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรมรากเทียม สามารถเข้ารับการตรวจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศัลยกรรมช่องปาก กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ