แผนกศัลยกรรมช่องปาก

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติในส่วนของกระดูกโครงสร้างของใบหน้าร่วมกับความผิดปกติของการสบฟัน ซึ่งการเลือกผ่าตัดในลักษณะใดนั้น ต้องได้รับการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาจากทันตแพทย์จัดฟันร่วมกับทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก สามารถเข้ารับการตรวจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกศัลยกรรมช่องปาก กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ