แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าทำงานงานอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้าร่วมกับทีมจักษุแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า เช่น ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล