แผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันชนิดใส (invisalign) สามารถเข้ารับการตรวจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกจัดฟัน กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ
Image
Image