แผนกปริทันต์

แผนกปริทันต์ มีห้องผ่าตัดสำหรับทำงานศัลย์ปริทันต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้ความรู้โดยการเปิดวีดิทัศน์

แผนกปริทันต์เปิดวีดิทัศน์ให้ความรู้เรื่องโรคปริทันต์ระหว่างที่ผู้ป่วยนั่งรอรับการรักษาบริเวณหน้าแผนกปริทันต์

Image

แผนกปริทันต์เปิดวีดิทัศน์สอนวิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ในห้องทันตสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยหลังการรักษาโรคปริทันต์

Image

แผนกปริทันต์มีห้องผ่าตัดเล็ก สำหรับทำงานศัลย์ปริทันต์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

Image