แผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า ให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบูรณะและรักษาฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า  ยินดีให้บริการผู้ป่วยทุกท่านด้วยบริการเต็มความสามารถ พร้อมเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากการรักษาคลองรากฟันตามปกติแล้ว ปัจจุบันยังให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและอุดย้อนปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบูรณะและรักษาฟันอีกด้วย