แผนกรักษาคลองรากฟัน

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟัน รากฟันเทียม

Poster และสื่อดิจิตอลให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟัน รากฟันเทียม ของแผนกรักษาคลองรากฟัน รพ. พระมงกุฎเกล้า