แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก หมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุลหัวหน้าแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : อังคาร
พล.ต.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
พล.ต.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุขข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : พุธ
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดมรอง ผอ. กองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.ต.หญิงกุลนันท์ หนูแก้ว
พ.ต.หญิงกุลนันท์ หนูแก้ว
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
ทพญ. สุนิศา ชีรานนท์
ทพญ. สุนิศา ชีรานนท์ ทันตแพทย์อัตราจ้าง
ออกตรวจ : ศุกร์