แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก หมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดมหัวหน้าแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์, พุธ
พ.อ.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
พ.อ.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุขช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์