แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์หัวหน้าแผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี
พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรีช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : อังคาร
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : พุธ, ศุกร์
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าวช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : พฤหัสบดี