แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์หัวหน้าแผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : อังคาร, ศุกร์
ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ
ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร
ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี
ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี
ออกตรวจ : จันทร์, พฤหัสบดี
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าวลาศึกษา
ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม
ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม
ออกตรวจ : พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์