บริการ

บริการคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine) ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาดูแลผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปากโดยการใช้ยาเป็นหลักเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 –11.30 น  ที่แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก กองทันตกรรมรพ.พระมงกุฎเกล้า