แผนกทันตกรรมหัตถการ

แผนกทันตกรรมหัตถการ

    ถาม  : แผนกทันตกรรมหัตถการเปิดให้บริการวันและเวลาใดบ้าง?

ตอบ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น.

โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้นัดหมาย (จับคิวเอง) และผู้ป่วยนัดหมาย

ถาม : ผู้ป่วยที่สามารถนัดหมายเพื่อทำการรักษาที่แผนกอุดฟันคือใครบ้าง?

ตอบ : ทหารทุกชั้นยศ, ผู้ป่วยสูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยพิการ, ข้าราชบริพารในพระองค์, เจ้าหน้าที่ใน รพ.รร.6, ผู้ป่วยโรคทางระบบที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ถาม : ผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงจับคิวอุดฟันได้ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ผู้ป่วยทุกคนสามารถลงทะเบียนจองคิวอุดฟันในสมุดได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจฟันที่ห้องพิเคราะห์โรคในช่องปากของกองทันตกรรมมาแล้ว โดยจะต้องได้รับการตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือท่านที่มารับการอุดฟันที่แผนกอุดฟันครบหมดแล้วแต่ยังไม่ถึง 6 เดือนพบว่ามีฟันผุเพิ่มขึ้นกรุณาเข้าห้องตรวจฟันใหม่อีกครั้งก่อนที่จะจับคิวอุดฟัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ว่ามีฟันที่ต้องอุดลดการเสียเวลาในการมานั่งรอคิวแล้วสุดท้ายไม่มีฟันที่จะต้องอุด และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาเข้าถึงการบริการ

ถาม : ถ้าวันที่มาจองคิวอุดฟันแล้วคิวเต็มจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ : สามารถตรวจสอบคิวสำรองในแต่ละวันได้ โดยในแต่ละวันจะมีคิวสำรองประมาณ 1-3 คน โดยนั่งรอที่เก้าอี้คิวสำรองเรียงตามลำดับเพื่อรอลงทะเบียนคิวสำรองในสมุดคิว การเรียกคิวสำรองจะเรียกเรียงตามลำดับคิวสำรองขึ้นมาทดแทนคิวจริงที่ไม่ปฏิบัติตามกฏกติกาที่กำหนด หรือสามารถมารับคิวใหม่ในวันถัดไป หรือถ้าท่านไม่สะดวกมาลงคิวในช่วงเช้าท่านสามารถติดต่อนัดคลินิกนอกเวลาได้

ถาม : มีคลินิกนอกเวลาทันตกรรมหัตถการหรือไม่?

ตอบ : อุดฟันมีให้บริการที่คลินิกทำฟันนอกเวลาของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าเปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น เว้นวันหยุดราชการ และท่านสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อทำการรักษาที่คลินิกนอกเวลาได้ที่แผนกทะเบียนทันตกรรม โดยท่านจะต้องมารับการตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปากกับห้องตรวจฟันวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 11.00 น. ก่อนเท่านั้น ถึงจะทำการนัดหมายที่คลินิกนอกเวลาได้ สามารถนัดหมายได้ด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนทันตกรรม ที่ช่องหมายเลข 9  เวลา 08.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันจันทร์ พุธ และศุกร์สามารถติดต่อได้ตั้งแต่ 08.30 – 19.00 น. นอกจากนี้ยังสามารถนัดหมายทางโทรศัพท์ 095-829-7315 หรือ 02-763-3931 หรือเบอร์ภายใน 93931 (เฉพาะช่วงบ่าย)

ถาม : ถ้าต้องการทราบจำนวนคิวที่รับของแผนกอุดฟันในแต่ละวันจะทราบได้อย่างไร?

ตอบ : ท่านสามารถโทรมาสอบถามคิวที่รับของวันพรุ่งนี้ได้ล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ก่อนที่ท่านจะเดินทางมารับคิวในวันถัดมา สอบถามคิวอุดฟันได้ที่เบอร์ 02-7633054

ถาม : วัสดุอุดฟันมีกี่แบบ และแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

ตอบ : วัสดุอุดฟันแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือวัสดุอุดสีเงิน (Amalgam)และวัสดุอุดสีเหมือนฟัน (Resin composite)โดยวัสดุสีเงินจะใช้อุดในฟันหลัง และวัสดุอุดสีเหมือนฟันใช้อุดได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง

ถาม : หลังอุดฟันไปแล้วมีอาการเสียวฟัน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ : อาการเสียวฟันหลังจากที่อุดฟันไปมีโอกาสเกินขึ้นได้ แต่อาการมักหายไปภายใน1-2 อาทิตย์ แต่  อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นควรกลับมาให้ทันตแพทย์ประเมินอีกครั้ง หรือถ้าอาการเป็นมากจน  รบกวน ชีวิตประจำวัน ควรรีบมาพบทันตแพทย์ที่ให้การรักษาไป