แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

ถาม : อยากมาทำฟันที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า จะเริ่มต้นอย่างไร

ตอบ : 1. ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดต่อเพื่อทำแฟ้มประวัติและตรวจ    สอบ สิทธิ์การรักษาที่แผนกเวชระเบียนชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ

         2. ติดต่อแผนกเวชระเบียนทันตกรรมเพื่อทำแฟ้มทันตกรรมชั้น 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ

         3. เข้ารับการตรวจ เอกซเรย์ และวางแผนการรักษาที่แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก ทันตแพทย์ จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาทางทันตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่อไป

 

ถาม : แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากเปิดกี่โมง

ตอบ : แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่  08.00-11.00 น.และ13.00 – 15.00 น.วันราชการ

 

ถาม : ทำไมต้องตรวจฟัน

ตอบ : เพื่อตรวจ วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมให้ผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

 

ถาม : ต้องตรวจฟันบ่อยแค่ไหน

ตอบ : ตรวจเมื่อมีอาการหรือความผิดปกติในช่องปาก ถ้าไม่มีอาการผิดปกติแนะนำควรตรวจฟันทุก 6เดือน

 

ถาม : ตรวจฟันมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ตอบ : ค่าตรวจฟัน ราคาตามที่รพ.กำหนด ปัจจุบัน 50 บาท อาจมีค่าเอกซเรย์ถ้าต้องมีการวินิจฉัยเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่ราชการกำหนด