บริการ

บริการคลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว( TMD and Dental sleep medicine Clinic)

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว ความผิดปกติข้อต่อขากรรไกร และภาวะนอนกรน นอนหยุดหายใจ (TMD and Dental sleep medicine Clinic )

TMD and Dental sleep medicine Clinic ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดใบหน้าขากรรไกร (Orofacial pain) ภาวะนอนกัดฟัน (Sleep Bruxism) อาการปวดศีรษะบางประเภท (Headaches) ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Disordered Breathing) รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันบางประเภท