บริการ

บริการแผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรมจัดฟัน

ให้การรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันโดยครอบคลุมงานทุกประเภท อาทิ การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทั่วไป การจัดฟันเพื่อกระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกร การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร เป็นต้น

นอกจากนี้ทางแผนกยังมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆทางด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด เช่น การใช้หมุดจัดฟัน (miniscrew), การจัดฟันชนิดใส (invisalign) รวมทั้งผลิตสื่อสารสนเทศน์ต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยจัดฟันสามารถเข้าถึงข้อมูลการดูแลตนเองได้ง่ายขึ้น