บริการ

บริการแผนกปริทันต์

แผนกปริทันต์

แผนกปริทันต์ให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพและให้การรักษาเกี่ยวข้องกับโรคเหงือกตั้งแต่งานพื้นฐานคือการขูดหินน้ำลายและการเกลารากฟันเพื่อรักษาโรคเหงือกจนถึงงานศัลย์ปริทันต์ต่างๆเช่นการผ่าตัดร่นเหงือกเพื่อการบูรณะฟันการผ่าตัดเหงือกและกระดูกเบ้าฟันเพื่อแก้ไขอวัยวะปริทันต์ฯลฯ