กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับบริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยไม่คิดค่าบริการ ยกเว้น ค่า X-ray และค่ายา (มีค่าใช้จ่าย)

เริ่มรับคิวได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะหมด

เริ่มทำการตรวจและให้การรักษา ตั้งแต่ 8.00 น.

ณ กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-7633050