กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

“กองทันตกรรมรับการเยี่ยมสำรวจและประเมินการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCAประจำปี 2563”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รับการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรมในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 พ.ย. 2563 ณ กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า