กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประกาศกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะทำงาน COVID-19 ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดแนวทางในการให้การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
ทางกองทันตกรรม รพ. รร. 6 จึงได้มีมาตรการในการให้การรักษาทางทันตกรรม ดังนี้
  • งดรับผู้ป่วยทั่วไป
  • รับเฉพาะงานที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือ ภาวะเร่งด่วนทางทันตกรรม
  • ผู้ป่วยทางทันตกรรมดังกล่าว จะต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 ก่อนเข้ารับการรักษาทุกราย
  • อ่านรายละเอียดของภาวะฉุกเฉิน และภาวะเร่งด่วนทางทันตกรรม ตามประกาศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 02 7633050
Image
Image
Image