กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ภาพบรรยากาศการทำฟันให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ของกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566