กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 ผอ.รพ.รร.6 และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมกองทันตกรรม รพ.รร.6 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกรุณาชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้กองทันตกรรม