กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประกาศ กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

“เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส COVID 19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กองทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ของดหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน และงดคิว อุดฟัน ขูนหินปูนด้วย จะทำกรณีฉุกเฉิน หรือ เร่งด่วนเท่านั้น”