กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

งานเกษียณอายุราชการข้าราชและลูกจ้าง กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผู้เกษียณอายุราชการ

1.พลโทสุเมธ เจียมศรีมงคล

2.ร้อยตรีทรงพล ทรัพย์สกุล

3.นางสาวรัตนา บุญสมพักตร์

 

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5