กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

คลินิกทันตกรรมนอกเวลา รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดให้บริการตั้งแต่ 13 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

บริการทันตกรรมแบบ New Normal กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน!!

 

**งดรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า**

 

ในบางกรณี เช่น งานที่ทำหัตถการเกิน 15 นาที หรืองานฟุ้งกระจาย ก่อนการทำฟัน…

“ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR” 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง COVID-19 นี้ สามารถเบิกได้ด้วยสิทธิ สปสช. โดยไม่ต้องสำรองจ่ายโดยคนไทยทุกคน ที่มีข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์

ผู้รับบริการต่างชาติต้องชำระเงินค่าตรวจเอง

 

**สงวนสิทธิ์เลื่อนการให้บริการ หากท่านไม่พร้อมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนการทำฟัน**

ผลตรวจ RT-PCR สามารถไว้เก็บไว้ได้ 72 ชม.

เบอร์ติดต่อคลินิกทันตกรรมนอกเวลา 02-7633931