บริการ

บริการคลินิกดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา

คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาให้บริการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อเตรียมช่องปากก่อนได้รับรังสีรักษาและติดตามดูแลทันตสุขภาพหลังได้รับรังสีรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลข้างเคียงจากรังสีรักษาต่อสุขภาพช่องปาก

วัน-เวลาการให้บริการ : ทุกวันอังคารเวลา 8.30-11.30 น. ที่แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า