บริการ

บริการแผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกรักษาคลองรากฟัน

      แผนกรักษาคลองรากฟัน กองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ให้การรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรักษารากฟัน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยทำงานภายใต้กล้องไมโครสโคป สามารถให้การรักษาที่ครบวงจรและครอบคลุมทั้งการรักษารากฟันแบบปกติและศัลยกรรมปลายรากฟันภายใต้กล้องไมโครสโคป ซึ่งจะได้ความแม่นยำในการรักษาที่ดีกว่าวิธีปกติ

แผนกรักษาคลองรากฟัน ให้การรักษารากฟันด้วยการตัดประสาทฟันหรือเนื้อเยื่อในโพรงฟัน จัดการทำให้โพรงฟันสะอาดและปราศจากเชื้อโรค และอุดด้วยวัสดุอุดคลองรากฟันเพื่อให้ฟันสามารถกลับมาใช้งานได้
สาเหตุ ฟันที่ต้องได้รับการรักษาคลองรากฟันส่วนใหญ่เกิดจากฟันผุลึกมากจนถึงโพรงประสาทฟัน ฟันร้าว ฟันแตก ฟันสึกถึงประสาทฟัน ฟันที่ได้รับแรงกระทกจากอุบัติเหตุ
วิธีการรักษา ใส่ยาชา ใส่แผ่นยางกั้นน้ำลาย กรอฟันเปิดทางสู่โพรงประสาทฟัน กำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อด้วยเครื่องมือขนาดเล็กร่วมกับการใช้น้ำยาล้างคลองรากฟันที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน อุดคลองรากฟันและบูรณะฟันด้วยวัสดุและวิธีที่เหมาะสม