บริการ

บริการแผนกทันตกรรมหัตถการ

แผนกทันตกรรมหัตถการ

แผนกทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน) ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้ป่วยอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไป โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง มีการให้บริการดังนี้
• ทันตกรรมหัตถการ ได้แก่ การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันหรือวัสดุสีโลหะ,การซ่อมแซมบูรณะฟันด้วยครอบฟันบางส่วนติดแน่น Inlay หรือOnlay
• ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ได้แก่ อุดปิดฟันหน้าห่าง, การฟอกสีฟันที่บ้าน
• การอุดฟันภายใต้การดมยาสลบร่วมกับแผนกอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ตามปกติที่ยูนิตทำฟัน