กองทันตกรรม รพ.รร.๖

 

 

image001.jpg

 

พ.อ. สุรเดช      วรดิถี

ผู้อำนวยการกองทันตกรรม รพ.รร.๖