งานสมเด็จย่า   ๒๑ ต.ค.๔๙

                   งานสมเด็จย่า   ๒๑ ต.ค.๕๑

                   งานสมเด็จย่า   ๒๑ ต.ค.๕๑

                   งานสมเด็จย่า   ๒๑ ต.ค.๕๑

                   งานสมเด็จย่า   ๒๑ ต.ค.๕๑

                    ประชุมทันตแพทย์ ทบ.

     ประชุมทันตแพทย์ ทบ.

      งานประชุม เรื่อง หัวใจกับงานทันตกรรม

              คณะทันตแพทย์จากประเทศจีนดูงาน

  นิสิตทันตแพทย์ จุฬาฯ มาศึกษาดูงาน

  คณะ IC มาตรวจห้องปราศจากเชื้อ

  สาธิตกล้องส่องดูรากฟัน

              สาธิตกล้องส่องดูรากฟัน

                   มหกรรมหยุดโรคร้อนด้วยมือเรา

แสดงความยินดีทันตแพทย์ได้ครองตำแหน่งสูงขึ้น

  งานมุฑิตาจิตทันตแพทย์เกษียณอายุราชการ

  งานมุฑิตาจิตทันตแพทย์เกษียณอายุราชการ

  พิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา